Hỏi đáp trực tuyến

Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc

Người gửi: Cử tri thành phố Đà Nẵng

Triển khai cấp số định danh cá nhân là điều mà mọi công dân mơ ước nhưng hiện nay tại Đà Nẵng vẫn chưa triển khai cấp số định danh cho người dân. Bộ Công an cho biết, khi nào người dân được cấp số định danh cá nhân? Việc cấp số định danh cá nhân đòi hỏi nguồn nhân lực trong lĩnh vực hộ tịch - hộ khẩu - chứng minh nhân dân phải có kiến thức về tin học. Tình hình chuẩn bị nhân lực, vật lực cho Đề án này như thế nào, năm 2019 có thể cấp số định danh cá nhân toàn quốc hay không?

Ngày hỏi: 30/01/2019 Lượt xem: 6187

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời như sau:

 

* Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014, hiện nay Bộ Công an đang triển khai cấp mã số định danh cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau:

 

- Đã tổ chức cấp số định danh cá nhân cho công dân trên 12,5 triệu trường hợp thông qua công tác cấp Căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, các tỉnh còn lại sẽ cấp trong triển khai giai đoạn 2 của Dự án cấp, quản lý Căn cước công dân.

 

- Phối hợp với Bộ Tư pháp cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh. Đến nay, đã tổ chức cấp trên 1,7 triệu trường hợp tại 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Như vậy, đối với người dân tại 16 tỉnh nêu trên và trẻ em mới sinh đã được cấp số định danh cá nhân, các tỉnh còn lại sau khi tháo gỡ khó khăn trong triển khai giai đoạn 2 của Dự án cấp, quản lý Căn cước công dân sẽ triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

 

* Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện các điều kiện để triển khai Đề án, cụ thể: Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức thí điểm thu thập thông tin dân cư và thí điểm triển khai phần mềm đăng ký quản lý cư trú; xây dựng phần mềm để triển khai kết nối giữa hệ thống cấp căn cước công dân và hệ thống cấp số định danh cá nhân quốc gia; tiến hành rà soát, thống kê đơn vị hành chính, tổng số nhân, hộ khẩu; củng cố hồ sơ, tài liệu về quản lý dân cư và kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ triển khai dự án; tổ chức Hội nghị toàn quốc và đào tạo báo cáo viên triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phạm vi toàn quốc; hướng dẫn Công an các địa phương tổ chức thu thập thông tin dân cư. 

 

Bộ Công an đang triển khai thu thập thông tin dân cư trên phạm vi toàn quốc và sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan để sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật. Sau khi thu thập, thông tin của công dân sẽ được cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được gắn 01 mã số định danh cá nhân. Đây sẽ là mã số dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đề án đang được đăng ký bổ sung danh mục vốn trung hạn, giai đoạn 2016-2020 để triển khai một cách đồng bộ theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Căn cước công dân (chậm nhất từ ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này).

Người trả lời: Bộ Công an