Hỏi đáp trực tuyến

Về việc tuyển đối tượng nữ vào công tác trong lực lượng Công an

Người gửi: Cử tri

 

Đề nghị Bộ Công an cần quan tâm tuyển vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân đối với nữ không thuộc con em trong Ngành nhưng có đủ điều kiện theo quy định.
 

 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5763

Câu trả lời

Về tuyển sinh nữ học sinh vào các trường Công an nhân dân đã được Bộ Công an quy định tại Thông tư số 71/TT-BCA ngày 17/10/2011, trong đó, quy định rõ chủ trương tuyển nữ của Bộ Công an: Tất cả nữ là học sinh phổ thông có đủ điều kiện theo quy định đều được tự do đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân.

Do tính chất đặc thù công tác và điều kiện, tình hình cụ thể của từng địa phương về nhu cầu sử dụng cán bộ nữ, trong tuyển sinh có hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh nữ, nhưng không phân biệt con em trong hay ngoài ngành, nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì vẫn được xét tuyển vào lực lượng Công an nhân dân. 

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, từ nhiều năm nay Bộ Công an đã phân cấp cho Thủ trưởng các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định trên cơ sở chỉ tiêu Bộ duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Người trả lời: Bộ Công an