Hỏi đáp trực tuyến

Xác nhận giấy CMND số mới và số cũ là của 1 người

Người gửi: Phạm Thị Thanh Hòa

Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Nam, được cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND) theo số của tỉnh Hà Nam ngày 13/8/1999. Năm 2010, tôi lấy chồng tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2015, CMND cũ của tôi hết hạn sử dụng, tôi có đi đổi CMND mới 9 số theo tỉnh Phú Thọ là nơi tôi đăng ký thường trú hiện tại và công an huyện đã thu hồi CMND cũ. Hiện nay một số giấy tờ của tôi như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ngân hàng, sổ bảo hiểm xã hội... đều theo số CMND cũ. Tôi muốn xin giấy xác nhận là số CMND cũ của tôi đã bị thu hồi và được cấp số CMND mới để được hợp thức hóa khi đi kê khai lại các giấy tờ cũ, nhưng công an huyện trả lời, không cấp cho tôi giấy xác nhận đã thu hồi số CMND cũ do số đó của tỉnh cũ cấp, chỉ cấp giấy xác nhận là ngày 31/1/2015 đã cấp số CMND mới.

Tôi xin hỏi, công an huyện trả lời như trên đúng hay sai? Tôi phải làm thế nào để có thể xác nhận được số CMND cũ và số CMND mới là cùng 1 người?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 24238

Câu trả lời

Theo quy định tại Điểm 1.2.3, mục 1, phần I, hướng dẫn số 3091/C61-C72 ngày 31/7/2014 của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (nay là Tổng cục Cảnh sát) thì đối với các trường hợp chuyển nơi đăng ký thường trú đến tỉnh, thành phố khác, cơ quan quản lý hồ sơ CMND nơi công dân chuyển đi có trách nhiệm sao gửi toàn bộ hồ sơ CMND cho cơ quan quản lý hồ sơ CMND nơi công dân chuyển đến để quản lý, khai thác.

Trường hợp công dân chuyển nơi đăng ký thường trú đến tỉnh, thành phố khác đã được đổi CMND theo địa phương nơi công dân chuyển đến; nếu công dân có đề nghị xác nhận hai số CMND là của cùng 1 người thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi CMND có trách nhiệm xác nhận cho công dân.

Người trả lời: Bộ Công an