Hỏi đáp trực tuyến

Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy

Người gửi: Mạnh Thắng

 

Năm 2013, tôi có bán 01 chiếc xe máy, lúc bán tôi không làm thủ tục sang tên. Hiện tại tôi cũng không gặp, không liên hệ được với người mua chiếc xe đó. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn xác nhận và chứng thực xe đó không thuộc quyền sở hữu của tôi nữa thì tôi phải làm thế nào?
 

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 813

Câu trả lời

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

- Quy định về chứng từ chuyển quyền sở hữu đối với xe cá nhân (Khoản 1 Điều 10) như sau:

“…Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật; Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính; Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực…”


- Quy định trách nhiệm của chủ xe (Khoản 2 Điều 6): “Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.”

Như vậy, bạn phải thực hiện các thủ tục trên khi bán xe.

Người trả lời: Bộ Công an