Hỏi đáp trực tuyến

Xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong CAND

Người gửi: Phạm Nam

Tôi tham gia nghĩa vụ CAND vào đợt tháng 2/2016, trước khi tham gia tôi đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành tài chính ngân hàng. Tôi muốn hỏi, sau khi hoàn thành 3 năm phục vụ thì tôi có được ưu tiên gì không?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 12551

Câu trả lời

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BCA ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND, nếu trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND bạn đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, thì bạn có thể được cộng một trong ba mức điểm ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp như sau:

- Cộng 2,0 điểm nếu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, bằng tốt nghiệp xếp hạng khá trở lên.

- Cộng 1,5 điểm nếu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, bằng tốt nghiệp xếp hạng trung bình khá.

- Cộng 1,0 điểm nếu tốt nghiệp đại học hệ chính quy, bằng tốt nghiệp xếp hạng trung bình.

 

Người trả lời: Bộ Công an