Hỏi đáp trực tuyến

Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất

Người gửi: Nguyễn Quang Huy

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi bị mất Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, tôi có thể xin cấp lại mà vẫn giữ số CMND đó hay không (vì có liên quan đến một số giấy tờ quan trọng và thủ tục ngân hàng)? Nếu có thể giữ lại số CMND cũ thì tôi phải làm những thủ tục như thế nào và ở đâu?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5451

Câu trả lời

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND quy định: “Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại”.

Do đó, khi công dân làm mất CMND 9 số, cần đến cơ quan Công an nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cấp lại CMND theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND, thông tin cá nhân và số CMND được giữ nguyên không thay đổi.

Thực hiện Luật căn cước công dân, từ ngày 01/01/2016, tại 16 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Quảng Bình triển khai cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) theo quy định. Như vậy, tại các tỉnh, thành phố đã triển khai cấp thẻ CCCD, khi công dân làm mất CMND 9 số thì phải làm thủ tục để cấp thẻ CCCD và số thẻ CCCD là 12 số không trùng khớp với số CMND 9 số được.

Để thực hiện các giao dịch của công dân liên quan đến số CMND 9 số thì tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định: “Trường hợp công dân mất CMND 9 số mà làm thủ tục cấp thẻ CCCD thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND 9 số đã mất cho công dân”, để thuận tiện trong giao dịch của công dân.

Người trả lời: Bộ Công an