Hỏi đáp trực tuyến

Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện

Người gửi: Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Kiến nghị Bộ Công thương và Bộ Công an phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng thông tư liên tịch nhằm hướng dẫn tháo gỡ cho các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ nhằm răn đe, giáo dục, hạn chế hành vi trộm cắp điện.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5455

Câu trả lời

Hành vi trộm cắp điện là một trong những hành vi trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 138, Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; chế tài xử lý được quy định trong Bộ luật này và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Thời gian qua, việc áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý đối với các hành vi trộm cắp điện còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguyên nhân khách quan như ý kiến cử tri nêu.

Bộ Công an xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định của Bộ luật hình sự xử lý hành vi trộm cắp điện. Trước mắt, Bộ Công an đang nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ để xử lý đối với hành vi trộm cắp điện nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
 

Người trả lời: Bộ Công an