Hỏi đáp trực tuyến

Xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Lạng Sơn

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, đề nghị sớm ban hành quy định về xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, thiếu trách nhiệm để tình hình ma túy phức tạp.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5467

Câu trả lời

Trong những năm qua, tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ, quy mô hoạt động. Năm 2012, đã phát hiện, điều tra 19.582 vụ, 29.786 đối tượng phạm tội ma túy. Với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng Công an đã kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý, lập được nhiều chiến công xuất sắc được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Do tính chất “siêu lợi nhuận” của việc buôn bán ma tuý, các đối tượng phạm tội không loại trừ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, ngoài xu hướng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại hung khí nguy hiểm, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, vây bắt thì chúng cũng tìm mọi cách dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, khi không được thì chuyển sang khống chế, đe dọa thủ tiêu cán bộ. 

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới", Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành kế hoạch chỉ đạo các ngành, địa phương và Bộ Công an cũng đã có kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đối với những trường hợp lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, thiếu tinh thần trách nhiệm để tình hình ma túy phức tạp, khi phát hiện đều được làm rõ xử lý kỷ luật theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định của ngành Công an. Tùy mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý kỷ luật về Đảng, về chính quyền, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy tố trách nhiệm hình sự theo tội danh tương ứng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương của lực lượng Công an; Ngày 14/5/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BCA(X11) quy định việc xử lý kỷ luật sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân, trong đó bao gồm cả các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. Trên thực tế, việc triển khai thi hành Thông tư số 14/2010/TT-BCA(X11) đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngày 11/01/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân; nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho việc quản lý, kiểm tra, phát hiện trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân, kiên quyết cho xuất ngũ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, học viên, người lao động trong Công an nhân dân sử dụng trái phép chất ma túy./.

 

Người trả lời: Bộ Công an