Hỏi đáp trực tuyến

Xử phạt lỗi khoảng cách an toàn của xe ô tô

Người gửi: Phạm Thu Lệ

 

Mới đây, tôi lái xe ô tô tham gia giao thông trên đường thì bị CSGT xử phạt lỗi về khoảng cách an toàn. Tôi thấy rất ít người bị xử phạt lỗi liên quan đến khoảng cách an toàn như vậy, Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn biết rõ hơn về vấn đề này thì tìm hiểu tại văn bản nào?

 

Ngày hỏi: 04/04/2018 Lượt xem: 809

Câu trả lời

- Về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, được quy định cụ thể tại Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Về xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn, được quy định tại Điểm g Khoản 1, Điểm h Khoản 4, Điểm c Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Người trả lời: Bộ Công an