Hỏi đáp trực tuyến

Xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông

Người gửi: Cử tri tỉnh Quảng Ngãi

Cử tri cho rằng, với mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như hiện nay là còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Hình phạt chưa thích đáng cho hành vi vi phạm cũng là nguyên nhân gây mất trật tự, an toàn giao thông. Đề nghị Bộ Công an cần nghiên cứu sửa đổi các quy định xử phạt theo hướng tăng nặng hơn mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4425

Câu trả lời

      Ngày 02/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2010). Theo đó, đã quy định tăng từ 50% đến 150% mức phạt tiền theo khung tiền phạt tại 83 khoản của 25 điều trong tổng số 123 khoản của 34 điều trong Nghị định 146/NĐ-CP trước đây. Riêng đối với khu vực nội thành của các đô thị đặc biệt, quy định thí điểm tăng mức phạt tiền từ 1,3 lần đến 3 lần đối với cùng hành vi vi phạm ở nơi khác (áp dụng tại 26 khoản thuộc các điều 8, 9, 11, 12, 21, 26 của Nghị định số 34/CP). Như vậy, mức xử phạt bằng hình thức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã tăng cao so với trước.
       Theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và hình thức, mức xử phạt là của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện Nghị định 34/2010/NĐ-CP, nếu thực tế yêu cầu thì Bộ Công an sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này cho phù hợp.

Người trả lời: Bộ Công an