STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Xử phạt khi dừng đỗ xe trên đường Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Văn Thái 1023
22 Xử phạt trường hợp tham gia giao thông khi chưa có Giấy phép lái xe Trật tự, an toàn giao thông Trần Tú Linh 1250
23 Xử phạt lỗi khoảng cách an toàn của xe ô tô Trật tự, an toàn giao thông Phạm Thu Lệ 694
24 Xử phạt hành vi điều khiển phương tiện giao thông chở quá tải trọng cầu, đường Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Hải Nam 4762
25 Điều khiển xe ô tô tải đi vào đường cấm Trật tự, an toàn giao thông Trương Ngọc Thịnh 2373
26 Cảnh sát giao thông hóa trang khi thực thi nhiệm vụ Trật tự, an toàn giao thông Trần Thúy Quỳnh 835
27 Xử phạt đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Huy 835
28 Xin giấy phép đi vào tuyến đường cấm đỗ, cấm dừng Trật tự, an toàn giao thông Phạm Vũ Thắng 530
29 Xử phạt đối với xe ô tô tải thiếu bạt phủ Trật tự, an toàn giao thông Lê Nguyên 5428
30 Phân biệt xe máy điện và xe đạp điện Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Đức Bình 12780