STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Hỏi về việc dừng phương tiện để kiểm tra hành chính khi tham gia giao thông đường bộ Trật tự, an toàn giao thông Trần Văn Nam 1796
72 Quy định về thời gian giải quyết 1 vụ tai nạn giao thông Trật tự, an toàn giao thông Phạm Nam Khánh 12076
73 Hỏi về phần đường, làn đường khi tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Phạm Hồng Quân 1492
74 Hỏi về việc xử phạt giao thông Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Văn Thành ở TP Hà Nội 1588
75 Về đề xuất tăng biên chế cho lực lượng Cảnh sát giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Khánh Hòa 1959
76 Hỏi về làn đường dành cho xe bán tải Trật tự, an toàn giao thông Trần Việt Minh ở Tuyên Quang 1921
77 Hỏi về quy định phân làn xe Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Hoàng Hải (Quận 12, TP Hồ Chí Minh) 12311
78 Về đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Đà Nẵng 5164
79 Về việc cấp biển số xe Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Hải Phòng 4155
80 Về đề nghị thủ tục hành chính đăng ký giấy tờ xe nên đơn giản hơn Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh An Giang 3266