STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2372
12 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5311
13 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 2005
14 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1507
15 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1513
16 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1251
17 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1324
18 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 2821
19 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 2427
20 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 840