STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 6838
12 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 2753
13 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 3969
14 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2669
15 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5475
16 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 2314
17 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1633
18 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1676
19 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1364
20 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1562