STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Hà 678
32 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 740
33 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 1077
34 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 687
35 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 13494
36 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 850
37 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 702
38 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 7890
39 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 3067
40 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 2574