Hỏi đáp trực tuyến

Nhập khẩu thiết bị phòng cháy và chữa cháy

Người gửi: Trần Cương

Bộ Công an cho tôi hỏi, cửa hàng điện máy của chúng tôi nhập khẩu bơm nước chữa cháy chạy bằng động cơ điện thì có phải xin giấy phép kiểm định chất lượng của Bộ Công an không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2175

Câu trả lời

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 38 và Phụ lục V, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC thì máy bơm chữa cháy nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Bộ Công an.
 

Người trả lời: Bộ Công an