Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị tiếp tục phân cấp cho Công an tất cả các huyện, thị xã, thành phố đăng ký mô tô, xe máy

Người gửi: Cử tri tỉnh Điện Biên

Ngày 04/4/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định phân cấp cho Công an cấp huyện đăng ký mô tô, xe máy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cư trú trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Tuy nhiên, theo Công văn số 3577/BCA-C61, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an thì từ ngày 01/12/2014 tỉnh Điện Biên chỉ được đăng ký mô tô, xe máy tại 4 điểm (theo cụm xã), gây khó khăn, tốn kém cho nhân dân, đề nghị Bộ Công an xem xét tiếp tục phân cấp cho Công an tất cả các huyện, thị xã, thành phố đăng ký mô tô, xe máy theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1152

Câu trả lời

Thực hiện Đề án số 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, từ năm 2012, Bộ Công an đã chỉ đạo, triển khai dự án đăng ký, quản lý xe ô tô trên  Internet, cơ sở dữ liệu quản lý tập trung tại Cục Cảnh sát giao thông với phương thức chọn số ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, rút ngắn thời gian đăng ký, quản lý công tác đăng ký chặt chẽ hơn, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2014, Bộ Công an tiếp tục triển khai dự án đăng ký, quản lý xe môtô trên phạm vi toàn quốc. Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình đăng ký, quản lý xe ở từng địa phương, phân bố dân cư, tình hình quy hoạch, phát triển giao thông…từ đó đưa ra phương án tối ưu vừa đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu đăng ký xe của các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị, địa phương vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện và phù hợp với tổng mức đầu tư, kinh phí duy trì, nhân lực, thiết bị vận hành dự án tối ưu nhất.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và đề xuất của Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an đã triển khai lắp đặt hệ thống đăng ký xe mô tô tại 4 điểm (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Mường Lay, Công an huyện Tuần Giáo và Công an huyện Mường Nhé); đến nay, Công an tỉnh Điện Biên chưa có kiến nghị Bộ Công an triển khai lắp đặt hệ thống đăng ký phương tiện ở các địa điểm khác để phục vụ nhân dân trong tỉnh.

Người trả lời: Bộ Công an