Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xin giấy phép cho xe vào đường cấm

Người gửi: Nguyễn Minh Anh

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi muốn xin giấy phép cho xe container đi vào đường trong nội thành Hà Nội để trả hàng cho khách ở khu vực Tây Hồ có được không? Nếu được, tôi cần phải làm những thủ tục gì và phải đến đâu để xin giấy phép?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1149

Câu trả lời

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về trách nhiệm tổ chức giao thông, như sau: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý”. Do đó, việc quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ thuộc địa bàn cấp tỉnh, thành phố quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Đối với thành phố Hà Nội, ngày 25/01/2013, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 06/2013/QĐ-UBND quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là quyết định số 06), theo đó, căn cứ vào Điều 4; Khoản 2 Điều 5 và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 06 thì xe của bạn đọc Nguyễn Minh Anh thuộc trường hợp bị hạn chế đi vào khu vực nội thành Hà Nội.

Như vậy, đối với trường hợp xe container của bạn đọc Nguyễn Minh Anh muốn đi vào khu vực quận Tây Hồ để trả hàng thì phải được Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành. Các thủ tục liên quan cấp giấy phép lưu hành đề nghị bạn đọc Nguyễn Minh Anh liên hệ với Sở Giao thông vận tải Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết./.
 

Người trả lời: Bộ Công an