Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về bảo lưu kết quả xét tuyển vào trường Công an nhân dân

Người gửi: Vũ Thị Hường

Năm 2017 cháu tôi được xét tuyển vào trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, tuy nhiên, do cháu tôi mắc bệnh không thể nhập học. Bộ Công an cho tôi hỏi, cháu tôi có được bảo lưu kết quả để sang năm nhập học không? Nếu được bảo lưu thì thủ tục làm như thế nào?

Ngày hỏi: 17/04/2019 Lượt xem: 1795

Câu trả lời

Tuyển sinh trình độ cao đẳng trong Công an nhân dân (CAND) thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Theo đó, học sinh được bảo lưu kết quả xét tuyển nếu đảm bảo các điều kiện sau:

- Có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên về tình trạng mắc bệnh trong thời gian làm thủ tục nhập học.
- Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về sức khỏe để công tác, học tập trong lực lượng CAND (theo quy định tại thời điểm bảo lưu).
- Được cấp có thẩm quyền quyết định cho bảo lưu kết quả xét tuyển.

Câu hỏi của độc giả chưa nêu cụ thể về việc mắc bệnh gì, mức độ mắc bệnh, đây là căn cứ để nhà trường giải quyết, cụ thể:

- Nếu thí sinh mắc bệnh thông thường, có thể điều trị khỏi và đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tuyển sinh vào các trường CAND thì nhà trường xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cho bảo lưu kết quả trúng tuyển để nhập học vào năm sau.
- Nếu thí sinh mắc bệnh nằm trong danh mục các bệnh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường CAND thì không được bảo lưu kết quả trúng tuyển.

 

Người trả lời: Bộ Công an