Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc phân hạng giấy phép lái xe

Người gửi: Trương Minh Tân
Qua theo dõi, tôi thấy trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã đề xuất 11 hạng giấy phép lái xe, trong khi đó dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng đã đề xuất 14 hạng giấy phép lái xe, còn quy định hiện hành thì có 15 hạng.
 
Tôi muốn hỏi Bộ Công an, việc đề xuất rút số hạng lái xe trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được căn cứ vào quy định nào? Việc đề xuất phân lại số hạng lái xe như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, sát hạch cũng như tay lái của lái xe sau khi cấp giấy phép lái xe không?
Ngày hỏi: 24/09/2020 Lượt xem: 4151

Câu trả lời

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định giấy phép lái xe gồm 11 hạng, trong khi đó, theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định là 13 hạng giấy phép lái xe. Đây là nội dung được nội luật hóa từ các quy định về phân hạng giấy phép lái xe tại Công ước Viên năm 1968, tạo điều kiện cho việc sử dụng giấy phép lái xe của Việt Nam ở nước ngoài và giấy phép lái xe nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời đây là nghĩa vụ của quốc gia thành viên khi Việt Nam ký kết, gia nhập Công ước này. Các quy định phân hạng trong Dự thảo được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa các quy định hiện hành của Việt Nam và không trái với quy định của Công ước Viên năm 1968, để không gây tác động khi thay đổi về chính sách. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.
 
Căn cứ phân hạng giấy phép lái xe trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hệ thống các văn bản dưới Luật quy định chi tiết về đào tạo, sát hạch, cấp, quản lý giấy phép lái xe sẽ thay đổi nội dung chương trình đào tạo, nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe cho phù hợp để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, kỹ năng điều khiển phương tiện của người lái xe.
Người trả lời: Bộ Công an