Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc phong quân hàm trước thời hạn

Người gửi: Võ Thanh Hùng

Tôi là cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam, thâm niên công tác là 11 năm, cấp hàm Thượng uý. Vừa rồi, tôi được cơ quan cử đi học và tốt nghiệp đại học loại giỏi, chuyên ngành xét nghiệm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công sang làm cán bộ y tế tại Trại tạm giam. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, với bằng tốt nghiệp loại giỏi thì tôi có được phong hàm Đại uý trước thời hạn không? Trường hợp của tôi khi chuyển sang làm cán bộ y tế thì có bị chuyển từ quân hàm vạch vàng sang quân hàm vạch xanh dành cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật không?

Ngày hỏi: 23/02/2021 Lượt xem: 8775

Câu trả lời

- Căn cứ Thông tư số 53/2017/TT-BCA ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc phong, thăng cấp bậc hàm đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân thì các trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học ghi loại giỏi thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm (trước thời hạn 01 năm). Tuy nhiên, cũng theo quy định hiện hành của Bộ Công an thì học viên đã được phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn khi tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đạt loại giỏi, xuất sắc, sau đó được đào tạo liên thông lên đại học và tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc thì không được tiếp tục thăng cấp, nâng lương trước thời hạn (chỉ được thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 01 lần). Do thông tin bạn Võ Thanh Hùng cung cấp chưa đầy đủ (trước khi tốt nghiệp đại học, bạn đã được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 01 năm do có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ghi loại giỏi chưa?) nên không có đầy đủ cơ sở để trả lời bạn có được thăng cấp bậc hàm Đại úy (trước thời hạn 01 năm) khi tốt nghiệp Đại học loại giỏi hay không.

- Đối với nội dung hỏi, khi chuyển sang làm cán bộ y tế thì bạn Võ Thanh Hùng có bị chuyển từ quân hàm vạch vàng sang quân hàm vạch xanh dành cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật không? Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau: Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý, điều trị cho phạm nhân, can phạm ở các trại giam, trại tạm giam thuộc diện bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ.

 

Người trả lời: Bộ Công an