STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
421 Về việc bổ sung chế tài xử phạt đối với nam giới có hành vi bạo lực gia đình Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Tây Ninh 2481
422 Về đề nghị giao thẩm quyền một số lĩnh vực quản lý hộ tịch, hộ khẩu cho Công an xã Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Quảng Bình 4244
423 Về đề nghị chỉ đạo, tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Quảng Ngãi 3106
424 Các thành viên trong gia đình có được sử dụng xe do chủ hộ làm chính chủ không? Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh An Giang 2419
425 Về đề nghị thủ tục hành chính đăng ký giấy tờ xe nên đơn giản hơn Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh An Giang 2927
426 Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy Pháp chế Cử tri tỉnh Tuyên Quang 3412
427 Về đề nghị thống nhất ban hành Luật Căn cước công dân Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 2406
428 Về đề nghị tăng phụ cấp và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng Công an viên của xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Thái Bình 5810
429 Về đề nghị ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Sơn La 4664
430 Về đề nghị có chế độ cho Công an viên có thâm niên công tác lâu năm Chế độ chính sách Ông Võ Văn Đi, cử tri tỉnh Quảng Bình 6913