STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
451 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 4208
452 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 4102
453 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5366
454 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 86457
455 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 6783
456 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 18524
457 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh An Giang 42305
458 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Kiên Giang 23380
459 Tình hình an ninh trật tự ở các địa phương... Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Bình Dương 10951
460 Về đề nghị đầu tư trang thiết bị xác định hàm lượng chất ma túy tại địa phương Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Điện Biên 5270