Hướng dẫn thu thập số liệu tư pháp hình sự về tội phạm mạng và chứng cứ điện tử

29/10/2020
Vừa qua, Hội đồng Châu Âu và INTERPOL đã hợp tác xây dựng “Hướng dẫn thu thập số liệu tư pháp hình sự về tội phạm mạng và chứng cứ điện tử” để giúp các nước nhìn nhận rõ hơn về quy mô, loại hình và tác động của tội phạm mạng.

Bản hướng dẫn đã chỉ ra những nội dung chính cần triển khai để thu thập số liệu tư pháp hình sự, bao gồm các bước quan trọng như thu thập dữ liệu, phân tích số liệu và hợp tác với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mục đích của Hội đồng Châu Âu và INTERPOL là nhằm giúp các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới thu thập các số liệu về tội phạm mạng và chúng cứ điện tử làm cơ sở để các cơ quan chức năng xây dựng chính sách và triển khai hoạt động nghiệp vụ một cách hiệu quả. 

Hướng dẫn thu thập số liệu tư pháp hình sự về tội phạm mạng và chứng cứ điện tử.

 “Việc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thu thập số liệu chính xác, tin cậy không chỉ giúp cung cấp thông tin về tình hình tội phạm mà còn hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả của các chính sách và hoạt động đã triển khai”, ông Alexander Seger, Giám đốc Cơ quan tội phạm mạng thuộc Hội đồng Châu Âu nhận định.

“Chính sách đấu tranh với tội phạm mạng và xử lý các chứng cứ điện tử của mỗi nước ở cấp độ quốc gia đều có tác động đến phương hướng hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng trên toàn cầu.” Ông Craig Jones, Giám đốc phòng, chống tội phạm mạng của INTERPOL phát biểu.

INTERPOL và Hội đồng Châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác để nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới trong đấu tranh với tội phạm mạng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc thu thập và phân tích chứng cứ điện tử.

Bản quyền: INTERPOL
Tìm kiếm
Truy nã quốc tế
 • ảnh đối tượng truy nã

  Họ tên: Nguyễn Văn Dung

  Ngày sinh: 1962

  Nơi sinh: TP. Hà Nội

  Giới tính: Nam

  Quốc tịch: Việt Nam

  Tội danh: Tội mua bán trái phép chất ma tuý

 • ảnh đối tượng truy nã

  Họ tên: Dương Bành Lung

  Ngày sinh: 1968

  Nơi sinh: Minh Hoá, Quảng Bình

  Giới tính: Nam

  Quốc tịch: Việt Nam

  Tội danh: Vận chuyển trái phép chất ma tuý

  Nước truy nã: Lào

 • ảnh đối tượng truy nã

  Họ tên: Đinh Tiến Hữu

  Ngày sinh: 1983

  Nơi sinh: Minh Hoá, Quảng Bình

  Giới tính: Nam

  Quốc tịch: Việt Nam

  Tội danh: Vận chuyển trái phép chất ma tuý

  Nước truy nã: 0

>> Xem thêm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN - ĐIỂM TIN INTERPOL

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
Website: www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn