Các bản án xét xử một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" và đồng bọn

28/07/2017
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an công bố Bản án xét xử về tội "Khủng bố" một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" và một số bản án, trích lục án hình và phim tư liệu về Hoàng Cơ Minh, Kim Ny và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

1. Bản án xét xử về tội "Khủng bố" một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định ngày 13/5/2008.

2. Bản án hình sự sơ chung thẩm số 01/HSSCT ngày 01, 02, 03/12/1987 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

3. Bản án sơ chung thẩm số 01/HS-SCT ngày 28/11/1988 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

4. Bản án sơ chung thẩm số 02/HS-SCT ngày 29, 30/11/1988 của Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao về vụ Hoàng Cơ Minh và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

5. Trích lục án hình số 854/VP-VT ngày 15/12/1988 của Tòa Hình sự thành phố Hồ Chí Minh về vụ án Kim Ny và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

6. Phim tư liệu tố cáo tội ác của “Mặt trận” và các thành viên “Mặt trận” nhận nhiệm vụ xâm nhập về nước hoạt động khủng bố phá hoại (đường link của phim: 
http://bocongan.gov.vn/media/thu-vien-video/phim-tu-lieu-ve-hoat-dong-khung-bo-pha-hoai-203.html)./.