Bộ Công an tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Video
Liên kết website