Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các tỉnh phía Nam
Video
Liên kết website