Cảnh sát cơ động phối hợp kiểm soát tốt an ninh trật tự tại Thành phố Hồ Chí Minh
Video
Liên kết website