Dự thảo quy định về xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh, trại viên

21/04/2022
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư gồm 04 chương 16 điều; quy định về xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh, trại viên; chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh.
Đề xuất quy định về xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh, trại viên.

 

Theo đó, nguyên tắc xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định đưa vào trường giáo dưỡng (TGD), cơ sở giáo dục bắt buộc (CSGDBB); chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng; tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, trại viên.

Thời điểm xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB

Tại Điều 4 dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB được thực hiện mỗi năm 03 đợt, vào các dịp: Tết Dương lịch (01/01); ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); ngày Quốc khánh (02/9).

Đồng thời, mỗi năm học sinh, trại viên chỉ được xét, đề nghị giảm thời hạn một lần, khoảng cách giữa hai lần xét, đề nghị giảm là 12 tháng.

Điều kiện để được xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB; chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD

Theo dự thảo, học sinh, trại viên có đủ các điều kiện sau đây thì được xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào TGD, CSGDBB; xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD:

- Đã chấp hành được ít nhất một nửa thời hạn mà Tòa án quyết định.

- Học sinh, trại viên có tiến bộ rõ rệt, thể hiện ở việc chấp hành nội quy TGD, CSGDBB, tích cực học tập, lao động, tu dưỡng, rèn luyện và phải có kết quả xếp loại thi đua từ khá trở lên.

Học sinh, trại viên đã chấp hành được ít nhất một nửa thời hạn mà Tòa án quyết định và lập công.

Giải quyết trường hợp học sinh, trại viên vi phạm nội quy TGD, CSGDBB trước thời điểm Tòa án quyết định giảm thời hạn; chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD 

Theo đó, trường hợp học sinh, trại viên đã được đề nghị giảm thời hạn, đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại; học sinh được đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD nhưng chưa được Tòa án quyết định, mà có hành vi vi phạm nội quy TGD, nội quy CSGDBB thì Hiệu trưởng TGD, Giám đốc CSGDBB gửi văn bản đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định không giảm thời hạn, miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định đưa vào TGD, CSGDBB; chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại TGD đối với học sinh, trại viên vi phạm. 

Trường hợp đã có quyết định của Tòa án nhưng chưa thi hành thì Hiệu trưởng TGD, Giám đốc CSGDBB gửi văn bản đề nghị Tòa án đã ra quyết định xem xét, hủy quyết định và báo cáo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (chi tiết theo file đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

Minh Ngân
Tìm kiếm