Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình năm 2022

16/04/2022
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng 16/4/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến trình Quốc hội thông qua 09 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. Trình Quốc hội cho ý kiến 04 dự án: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.
 

Toàn cảnh phiên họp.


Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 04 dự án đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Đồng thời trình cho ý kiến 02 dự án: Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 15 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết (trong đó: tại kỳ họp thứ 3 đề nghị đổi tên 01 dự án, bổ sung 04 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết, lùi thời gian trình 01 dự án; tại kỳ họp thứ 4 đề nghị bổ sung 09 dự án).

Tại Kỳ họp thứ 3, đề nghị bổ sung vào Chương trình 03 dự án, dự thảo để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 03 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Tại Kỳ họp thứ 4, đề nghị bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 08 dự án, gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.
 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải phải thực hiện nhanh việc tiếp thu, giải trình những ý kiến đặt ra của Quốc hội khóa XIV đối với Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông, Luật An ninh, trật tự ở cơ sở. Sau khi các dự án luật đáp ứng yêu cầu sẽ sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 


Trình bày báo cáo thẩm tra, về một số dự án luật cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét việc bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về đề nghị bổ sung 03 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Đây là 03 dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), tuy nhiên, chưa được Quốc hội xem xét, thông qua. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, chuyển giao hai nhiệm kỳ và năm đầu tiên các cơ quan đã có rất nhiều nỗ lực, chất lượng công tác xây dựng pháp luật cũng được nâng lên, số lượng cũng nhiều, cả luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực tiễn đã cho thấy đã có những luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng phát huy hiệu quả trên thực tế.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.


Nhấn mạnh, kinh nghiệm dự án nào làm kỹ, tuân thủ quy trình, quy phạm thì sẽ chất lượng tốt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục phát huy, duy trì; đồng thời phải nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với vai trò cơ quan “gác cửa” cho Quốc hội, kiên quyết, dứt khoát không trình những dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phải nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các quy định về pháp luật, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, nghiêm túc rồi phải nghiêm túc hơn nữa.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao việc chuẩn bị của Chính phủ, cơ quan thẩm tra phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, các cơ quan, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để báo cáo Quốc hội về xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bổ sung điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận nội dung phiên họp.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao, trong thời gian vừa qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới đến nay thì công tác xây dựng thể chế được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm và có nhiều cố gắng, đổi mới.

Về các nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đối với đề nghị bổ sung dự án Luật Đường bộ, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự, an ninh ở cơ sở, nếu chuẩn bị kịp sẽ trình các cơ quan thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bố trí vào phiên họp tháng 5 của Thường vụ Quốc hội để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một kỳ họp dự án Luật Phòng, chống rửa tiền. Nhất trí trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 các dự án: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự... 

Trần Xuân
Tìm kiếm