• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị quyết
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/04/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/06/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc