Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2021

25/06/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2021 (từ ngày 15/5/2021 đến ngày 14/6/2021) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.478 vụ; khám phá 2.966 vụ; bắt giữ, xử lý 5.974 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 85,28%; triệt phá 165 băng, nhóm. So với tháng 5/2021, giảm 149 vụ (-4,11%), giảm 20 số vụ khám phá (-0,67%), giảm 92 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-1,52%), tăng 05 số băng, nhóm bị triệt phá (+3,13%).

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 6/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 6/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 414 vụ, so với tháng 5/2021 tăng 153 vụ (+58,62%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 86 vụ, so với tháng 5/2021 tăng 11 vụ (+14,67%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.602 vụ, so với tháng 5/2021 tăng 431 vụ (+19,85%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 502 đối tượng truy nã, 160 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 5/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 32 đối tượng, số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 32 đối tượng.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website