Tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2021

28/01/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/20201 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/01/2021) như sau:

Toàn quốc có 42.037 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 56.701 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 12/2020, tăng 7.302 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+21,02%); tăng 6.579 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+13,13%)./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website