Tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2020

26/02/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2020 (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020) như sau:

Toàn quốc có 1.237.622 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 705.570 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 01/2020, giảm 634.108 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-33,88%); giảm 287.844 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-28,98%)./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website