Tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2019

24/10/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2019 (từ ngày 15/9/2019 đến ngày 14/10/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.576.272 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 979.261 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 9/2019, tăng 60.523 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+3,99%); giảm 158.832 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-13,96%).

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website