Tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2019

26/11/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2019 (từ ngày 15/10/2019 đến ngày 14/11/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.760.897 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 1.160.032 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 10/2019, tăng 184.625 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+11,71%); tăng 180.771 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+18,46%)./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website