Tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2019

25/07/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2019 (từ ngày 15/6/2019 - 14/7/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.762.331 lượt người xuất cảnh, trong đó có 561.229 lượt người Việt Nam ra nước ngoài.

Toàn quốc có 1.849.016 lượt người nhập cảnh, trong đó có 1.274.886 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website