Tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2021

26/07/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 7/2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021) như sau:

Toàn quốc có 22.307 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 41.464 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 6/2021, tăng 469 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+2,15%); tăng 3.034 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+7,89%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website