Tình hình xuất nhập cảnh tháng 9/2019

26/09/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 9/2019 (từ ngày 15/8/2019 đến ngày 14/9/2019) như sau:

Toàn quốc có 1.515.749 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 1.138.093 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 8/2019, tăng cả 2 tiêu chí: Tăng 46.461 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+3,16%); tăng 597.815 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+110,65%).

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website