Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2019

27/08/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 8/2019 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 14/8/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.509 vụ, làm chết 629 người, bị thương 1.126 người. So với tháng 7/2019, tăng 75 vụ (+5,23%); giảm 18 người chết (-2,78%); tăng 23 người bị thương (+2,09%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2019.

 

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 419.458 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 261,50 tỷ đồng; tạm giữ 62.845 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 7/2019, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 74.806 vụ (+21,70%), số tiền phạt thu được tăng 35,44 tỷ đồng (+15,68%), tăng 14.348 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+29,59%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 315 vụ cháy, làm chết 5 người, bị thương 6 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 76,08 tỷ đồng. So với tháng 7/2019, giảm 176 vụ (-35,85%), tăng 3 người chết (+150,00%), giảm 5 người bị thương (-45,45%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 27,78 tỷ đồng (-26,75%).

- Toàn quốc xảy ra 1 vụ nổ, làm 1 người chết. So với tháng 7/2019, giảm 01 vụ (-50,00%), tăng 1 người chết (100,00%), giảm 4 người bị thương (-100,00%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website