Tình hình vi phạm pháp luật tháng 6/2019

26/06/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 6/2019 (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.294 vụ; khám phá 3.330 vụ; bắt giữ, xử lý 6.347 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 77,55%; triệt phá 223 băng, ổ, nhóm. So với tháng 5/2019, tăng 182 vụ (+4,43%), tăng 51 số vụ khám phá (+1,56%), tăng 218 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+3,56%); tỷ lệ khám phá giảm (-2,19%); tăng 64 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (+40,25%).   

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 6/2019.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về Trật tự xã hội tháng 6/2019. 

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.366 vụ, so với tháng 5/2019 tăng 132 vụ (+10,70%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 2.557 vụ, so với tháng 5/2019 tăng 329 vụ (+14,77%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.571 vụ, so với tháng 5/2019 tăng 776 vụ (+43,23%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 448 đối tượng truy nã, 93 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 5/2019, số đối tượng truy nã bị bắt tăng 19 (+4,43%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt tăng 9 (+10,71%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website