Tình hình vi phạm pháp luật tháng 7/2019

25/07/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 7/2019 (từ ngày 15/6/2019 đến ngày 14/7/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.153 vụ; khám phá 3.232 vụ; bắt giữ, xử lý 6.273 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 77,82%; triệt phá 182 băng, ổ, nhóm. So với tháng 6/2019, giảm 141 vụ (-3,28%), giảm 98 số vụ khám phá (-2,94%), giảm 74 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-1,17%); tỷ lệ khám phá tăng (+0,27%); giảm 41 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (-18,39%).   

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 7/2019.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về Trật tự xã hội tháng 7/2019.

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.029 vụ, so với tháng 6/2019 giảm 337 vụ (-24,67%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 1.922 vụ, so với tháng 6/2019 giảm 635 vụ (-24,83%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.467 vụ, so với tháng 6/2019 giảm 104 vụ (-4,05%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 443 đối tượng truy nã, 94 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 6/2019 giảm 5 đối tượng truy nã (-1,12%), tăng 1 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (+1,08%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website