Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Ngày 11/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.


Theo đó, Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: 08 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 08 thủ tục hành chính cấp huyện.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính hướng dẫn chi tiết về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2020. Toàn bộ 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được đăng tại chuyên mục Dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Mời bạn đọc truy cập để xem nội dung chi tiết.

Phú Lộc