Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI của Bộ Công an họp phiên thứ hai

22/04/2022
Lượt xem: 1097
Ngày 22/4/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Dự phiên họp có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên trong Ban Chỉ đạo…

Toàn cảnh phiên họp.


Báo cáo tại phiên họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, sau phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết Nghị quyết, như Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức tổng kết, Đề cương tổng kết để hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện... 

Trung tướng Tô Ân Xô báo cáo tại phiên họp.


Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản phục vụ tổng kết Nghị quyết.

 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp. 


Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự tích cực, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là Thường trực Ban Chỉ đạo thời gian qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng tổng kết theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ trưởng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch tổ chức tổng kết của Đảng ủy Công an Trung ương và Đề cương hướng dẫn tổng kết để trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên chú trọng công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ tổng kết đã đề ra...

 

 

Minh Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website