Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (21/02/2022 – 25/02/2022)

25/02/2022
Lượt xem: 2743
Không “xả hơi” sau cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để tình hình phức tạp trở lại; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) tại Việt Nam; bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA GAMES 31; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân... là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 21/02/2022 - 25/02/2022.

Không được có tư tưởng “xả hơi” sau cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để tình hình phức tạp trở lại

Giao ban định kỳ tháng 02/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022. Tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra. Tổng kết kinh nghiệm rút ra từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2022 và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT, không được có tư tưởng “xả hơi” sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19; Phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm. Đấu tranh, tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/tiep-tuc-trien-khai-quyet-liet-cac-giai-phap-cong-tac-phong-ngua-dau-tranh-chong-toi-pham-bao-dam-an-ninh-trat-tu-d2-t31096.html

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 02/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

Nâng cao hiệu quả công tác PCKB tại Việt Nam

 Tập trung xây dựng Trung tâm Huấn luyện quốc gia về PCKB từng bước trưởng thành, phát triển vững mạnh, có tính chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt…Tiếp tục nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác; coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai định hướng và mục tiêu xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/cong-bo-cac-quyet-dinh-cua-bo-cong-an-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-bo-may-va-cong-tac-can-bo-thuoc-trung-tam-huan-luyen-quoc-gia-ve-phong-chong-khung-bo-d2-t31098.html

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về PCKB cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

 

Cũng trong tuần qua, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong PCKB” để làm rõ những luận cứ khoa học, thực tiễn về PCKB, nâng cao hiệu quả PCKB tại Việt Nam và hợp tác quốc tế trong PCKB. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; vận dụng kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới phù hợp với đặc điểm, tình hình của Việt Nam, nhất  là trong tổ chức lực lượng, sử dụng các biện pháp ngăn chặn, giải quyết các vụ khủng bố... http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-sung-hoan-thien-cac-co-che-quy-dinh-ve-hop-tac-quoc-te-trong-phong-chong-khung-bo-d2-t31097.html

Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Hợp tác quốc tế trong PCKB”.

 

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022); 45 năm Ngày thành lập Cục Y tế (21/01/1977 - 21/01/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bộ Công an yêu cầu lực lượng Y tế Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng của người chiến sĩ Công an, người thầy thuốc Công an nhân dân, mỗi cá nhân cần cố gắng nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh thực sự trở thành những tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Nâng cao chất lượng cán bộ, lãnh đạo chỉ huy nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa có tâm, vừa có tầm” đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức của người chiến sỹ Công an nhân dân cách mạng, thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ y tế “Lương y phải như từ mẫu”, luôn hết lòng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/cuc-y-te-bo-cong-an-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-d2-t31091.html

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục Y tế Bộ Công an.

 

Cũng trong tuần qua, thông qua các cuộc Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện hạng I đối với y tế cơ sở Công an nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022..., Bộ Công an tập trung chỉ đạo các Bệnh viện Hạng I trong CAND tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật giữa tuyến là đối với tuyến Bệnh viện, Bệnh xá Công an các đơn vị, địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ; đồng thời phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ và sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân… Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh, Cục Y tế chủ động nắm, dự báo tình hình dịch bệnh, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Rà soát, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các quy định cách ly, điều trị đối với các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm. Đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/luc-luong-cong-an-nhan-dan-trien-khai-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-thoi-gian-toi-d2-t31106.html      http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-chi-dao-tuyen-cua-benh-vien-hang-i-doi-voi-y-te-co-so-cong-an-nhan-dan-khu-vuc-mien-trung--tay-nguyen-d2-t31086.html

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022.

 

Bảo đảm an ninh, trật tự ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA GAMES 31

Bộ Công an đề ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm ANTT SEA GAMES 31. Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của vận động viên, quan chức thể thao; bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA GAMES 31, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về ANTT trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất. Theo đó, Công an các địa phương phải bám sát Kế hoạch của Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát theo sát tình hình, lịch trình thời gian và các công việc chuẩn bị tổ chức SEA GAMES 31 để chủ động triển khai công tác bảo đảm ANTT... Tăng cường công tác nắm tình hình; bảo đảm an ninh mạng; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh cư trú, đi lại của các vận động viên, quan chức thể thao các nước, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian diễn ra SEA GAMES 31. Xây dựng phương án tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra SEA GAMES 31, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội. Xây dựng phương án cụ thể bảo đảm y tế và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng Công an tham gia bảo vệ SEA GAMES 31… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/bao-dam-tuyet-doi-an-ninh-an-toan-sea-games-31-d2-t31102.html

Toàn cảnh phiên họp thứ hai của Tiểu ban ANTT SEA GAMES 31. 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website