Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 13/6/2022 – 18/6/2022

18/06/2022
Lượt xem: 1041
Đoàn kết, đồng lòng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân; Tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 13/6/2022 – 18/6/2022.

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng CAND chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền ở địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 12-NQ/TW vào các kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ của từng công an đơn vị, địa phương và trong nghiên cứu, hoạch định chính sách, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị, địa phương theo lộ trình chung của các lực lượng, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, khả năng bảo đảm nguồn lực của Nhà nước và địa phương.

Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” trong tư duy và hành động nhằm phát huy vai trò của Nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh… Xem thêm

Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại Lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2022), Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo lực lượng chuyên trách về công tác phong trào và các lực lượng trong Công an nhân dân phải luôn chú ý kết hợp chặt chẽ các biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp cơ bản của lực lượng Công an, kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa phát động phong trào quần chúng với tấn công trấn áp tội phạm - thực hiện tốt lời Bác dạy Công an: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung, các đô thị lớn.

Bộ trưởng Tô Lâm trao lẵng hoa chúc mừng 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lồng ghép công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở từng đơn vị, địa phương… Xem thêm 

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng.


Sáng 13/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Văn phòng Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị CAND và các đơn vị chức năng tạo điều kiện tối đa để Lớp bồi dưỡng được tổ chức đạt hiệu quả cao nhất, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng đề cương bài giảng để phục vụ tốt nhất quá trình học và nghiên cứu, giúp học viên có thể vận dụng vào quá trình công tác tại đơn vị, địa phương mình. 132 học viên là các lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác văn phòng cấp ủy của đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động học tập nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, cập nhật tối đa kiến thức để khi trở về đơn vị có thể vận dụng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng… Xem thêm 

Tích cực phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi kiểm tra.


Tại buổi kiểm tra, khảo sát tình hình, kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại Bộ Giao thông vận tải ngày 16/6/2022, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức phối hợp với ngành Giao thông vận tải để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa hai Ngành. Tăng cường trao đổi chặt chẽ hơn, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi vào thực chất và hiệu quả. Tăng cường tập huấn, diễn tập các phương án chữa cháy để nâng cao chất lượng chỉ huy, chỉ đạo khi có cháy xảy ra; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống cũng như trong công tác phòng ngừa… Xem thêm

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website