Chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022

04/06/2022
Lượt xem: 1153
Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới; tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế trong Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022; chuẩn nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 30/5 đến ngày 04/6/2022.
Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới

Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và qua hơn 01 năm thực hiện Nghị định số 42 ngày 31/3/2021 của Chính phủ cho thấy, chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.
 

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.


Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; chế độ, chính sách đối với Công an xã, thị trấn và đội ngũ Công an xã bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở…(xem thêm)

* Tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành đánh giá tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và tổ chức Phiên họp tổng kết của Tiểu ban An ninh, Ban Tổ chức (SEA Games 31) và Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 Bộ Công an. Qua đó khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan; sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, Quân đội trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, phương án, mệnh lệnh chỉ đạo của Tiểu ban An ninh, trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước nói riêng; quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị… (xem thêm)

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Phiên họp tổng kết của Tiểu ban An ninh, Ban Tổ chức SEA Games 31 và Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 Bộ Công an


*Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế trong Công an nhân dân

Để tiếp tục thực hiện Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế trong Công an nhân dân”, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh lại nội dung dự thảo Đề án thông qua các ý kiến đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời xác định lại phạm vi, quy mô và tính chất của Đề án để phù hợp với yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (xem thêm)

*Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các quốc lộ trọng điểm là một chủ trương lớn của Chính phủ và Bộ Công an, nhằm từng bước hiện đại hóa công tác bảo đảm TTATGT, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT, ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao năng lực công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông; tạo bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT. Việc triển khai hệ thống giám sát cũng đã có tác động lớn đến ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông…
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát giao thông.


Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Cục Cảnh sát giao thông cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống giám sát. Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác, trong đó có hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, quản lý chặt chẽ, sử dụng và khai thác có hiệu quả Hệ thống giám sát. Nghiên cứu việc triển khai lắp đặt các Hệ thống giám sát giao thông trên các tuyến, địa bàn giao thông khác… (xem thêm)

*Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022

Tại Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2022, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an và các cơ quan chức năng về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư. Tiếp tục quán triệt quan điểm giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định… (xem thêm)

*Cũng trong tuần qua, để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực... đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ cũng như các điều kiện khác để chương trình kiểm tra của Đoàn công tác đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. (xem thêm)

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Đảng ủy Công an Trung ương.


Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, tại Hội nghị, hai đoàn đại biểu và các lực lượng chức năng hai nước tập trung cùng nhau trao đổi, đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về tình hình, kết quả đã đạt được, tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy giữa hai nước và thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước trong thời gian tới. (xem thêm)

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website