Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"

29/08/2013
Ngày 19/8/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ số 05 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn Chỉ thị trên.

Xem nội dung ở file đính kèm.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website