Công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an

27/09/2018
Ngày 21/9/2018, Bộ Công an ban hành Quyết định 5653/QĐ-BCA về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an.
Theo đó, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, địa chỉ tại 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, với kinh nghiệm 60 năm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp, là tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1878/QĐ-BCA ngày 17/4/2015 về việc công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an./.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website