Thành lập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Cảnh sát nhân dân I

22/07/2013
Ngày 09/7/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Theo đó, 2 trường Cao đẳng được thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp An ninh nhân dân I và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I có trụ sở chính tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I có trụ sở chính tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website