Văn phòng Bộ Công an thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

14/11/2012
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân; Văn phòng Bộ Công an đã có công văn đề nghị các đơn vị trực thuộc kinh phí Văn phòng, các đơn vị trong Văn phòng tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triệt để tiết kiệm trong các khâu: Mua sắm, sử dụng điện thoại, điện nước, văn phòng phẩm, in ấn, xăng dầu, tiếp khách, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khai trương, khởi công, khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống. Không tổ chức tiễn, đón lãnh đạo đi công tác trong và ngoài nước (trừ cán bộ có nhiệm vụ), các đồng chí chưa đủ tiêu chuẩn đi công tác bằng phương tiện máy bay, thì bố trí đi phương tiện công cộng đúng quy định.

Các đơn vị rà soát chặt chẽ việc chi tiêu công quỹ; không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, không đúng đối tượng./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website